Joan Sucarrats
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Joan Sucarrats

Compañía Española de Investigación y Fomento SA, «INFOSA»