Lluís Bruna
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Lluís Bruna

Ardex Cemento SA