Joaquín Badenas
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Joaquín Badenas

Tecnimagen SA