Francesc Roca
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Francesc Roca

Industrias Químicas del Vallés