Alfredo Camps
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Alfredo Camps

Palau Ceràmica d’Alpicat SA