Vicente Barberán
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Vicente Barberán

Macdermid Española SA