Manel Badiella Aurell i Josep Badiella Bosch
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Manel Badiella Aurell i Josep Badiella Bosch

Filvisa-Oliu