Pere Julià
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Pere Julià

Peinajes Sant Martí