Fotografía de: Àngel Font
PC, 4rt VOLUM. Finques de Catalunya

Sr. Josep M. Vendrell i Vidal

Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida