Fotografía de: Àngel Font
PC, 4rt VOLUM. Finques de Catalunya

Srs. Lluís Marsà i Garcia i Lluís Marsà i Abad

La Llave de Oro