Josep Manuel Puente
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Josep Manuel Puente

ICI España SA