Josep Maria Vall
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Josep Maria Vall

Productos Eaton Livia SA