Josep Pujadas
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Josep Pujadas

Arenes i Graves Castellot SA