Josep Rueda i Cruz
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Josep Rueda i Cruz

Associació de Veïns Font dels Capellans