Josep Ventosa Mañé
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Josep Ventosa Mañé

CEVIPE (CENTRE VINÍCOLA DEL PENEDÈS)

Text del 2003.

“La força de la unió i uns productes competitius són els dos elements cabdals que ens capaciten per afrontar el futur amb confiança i èxit”

Cevipe (Centre Vinícola del Penedès) és una cooperativa pionera a Catalunya en l’aplicació de noves tècniques d’elaboració de vins per as­segurar la qualitat dels productes finals, el vi i el cava. Aquesta cooperativa de segon grau és la més important del sector vinícola català. El seu pes és considerable tant en xifres econòmiques com en massa social implicada. Són més de 3.500 els viticultors que en formen part a través de les cooperatives de primer grau associades a Cevipe, un total de 22, que conreen al voltant de 12.300 hectàrees de vinya i que produeixen prop de 100 milions de quilograms de raïm. El president d’aquesta cooperativa és Pere Albà i el seu gerent, Josep Ventosa: “Cevipe és una cooperativa de segon grau que actua com a centre de comercialització d’un grup de cooperatives de primer grau disperses per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, Les Garrigues i el Tarragonès, dedicades al conreu de la vinya i la producció de vi de qualitat amb denominació d’origen i integrades en la zona de producció de la Regió del Cava.”

L’objectiu d’aquestes cooperatives és l’elaboració i comercialització del vi de forma conjunta, base per a cava i DO (Denominacions d’Origen): “Tot el vi a doll de les cooperatives es comercialitza a través de Cevipe en el mercat del cava de les DO i per a l’exportació.”

“A les instal·lacions de Cevipe s’elaboren els vins flor d’una part de les cooperatives associades, ja que la resta de la seva producció s’elabora en els cellers propis de cada cooperativa. El grup de cooperatives de Cevipe hem establert un sistema d’anàlisi del most per a cada tractor de raïm blanc i negre. Això permet controlar una sèrie de paràmetres d’acord amb les exigències del mercat que impliquen un sistema de primes i descomptes amb la finalitat de pagar el preu just del raïm a cada soci. Per al raïm negre es fan els mateixos controls amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de forma continuada.” Cevipe disposa de dues plantes d’elaboració de vins amb fermentació controlada, una a Bellvei del Penedès i l’altra a Sant Sadurní d’Anoia, i d’un celler es­pecífic per a la conservació i l’emmagatzematge de vins si­tuat també a Sant Sadurní d’Anoia, el qual compta amb un sistema central de temperatura permanent per garantir la plena conservació dels vins (control de temperatura) amb una capacitat per a 96.000 hectolitres.

El percentatge de vins base per a cava és aproximadament el 35% de la collita de la Regió del Cava, la qual cosa fa que sigui el grup elaborador més important en el sector de vi base per a escumosos: “Són unes xi­fres molt importants que ens han portat a partir del 1992 a dur a terme una forta obertura de l’exportació del vi a doll o vi base. Ac­tualment s’està exportant entre un 20%-25% de la collita.”

La maquinària és tecnològicament avançada i permet a aquests productors de vins de qualitat obtenir uns vins base molt apreciats pels elaboradors d’escumosos. Sens dubte, Cevipe és una empresa punta en tecnologia: “No hem de perdre el tren que ens porta cap al futur i cap a la qualitat. Només així podrem ser competitius en el mercat mundial i presentar els nostres productes com de qualitat.”

Així de contundent es mostra Josep Ventosa, un gran coneixedor d’aquest sector a­grícola i del món cooperatiu en general. La seva trajectòria professional li ha permès conèixer altres cooperatives on s’han desenvolupat projectes de modernització per fer-les competitives: “Cevipe va néixer per donar sortida comercial al raïm que cultivaven els agricultors i al vi d’aquesta regió del cava i de les DO. Havíem viatjat per Europa i descobert els sistemes productius d’elaboració i de comercialització de vins. Vam veure que s’havia de construir una planta per elaborar vi a temperatura controlada, una tècnica que a l’Estat espanyol pràcticament no estava implantada. Eren els anys 1979-1980. El sistema d’elaboració tradicional es quedava enrere i començava una nova etapa en la qualitat dels vins, sobretot blancs, però tam­bé en els rosats i els negres. Calia donar resposta a una de­man­da del mercat, la d’uns vins aromàtics, afruitats i de gust agradable que no s’aconseguien amb els mètodes tradicionals. El nou sistema d’elaboració transforma el most en vi a baixa temperatura, evita l’evaporització de les aromes i conserva el gust de fruita. Aleshores va formar-se Cevipe.”

La demanda d’aquest tipus de vins era, en aquells moments, molt més alta que l’oferta i això va significar treure un valor afegit als vins tradicionals: “Implicava un incentiu econòmic que va contribuir a posar en funcionament un sistema productiu modern i de qualitat que ens portaria al cap de poc temps a distribuir els nostres productes més enllà de les fronteres estatals. Els primers interessats en els vins van ser les empreses comercialitzadores de producte acabat. Van saber reconèixer la qualitat del nostre vi. El ritme de creixement de la cooperativa va ser molt important i va confirmar l’èxit del projecte. A partir d’aleshores es va impulsar el procés d’integració de les cooperatives a Cevipe, cosa que va implicar que el sector cooperatiu realitzés un gran esforç econòmic en la modernització dels seus cellers per obtenir el vi base. No va ser fàcil assolir aquesta integració, però de mica en mica les petites i grans cooperatives van veure els beneficis que comportava estar agrupades. A través de les ADV (Agrupacions de Defensa Vegetal) hem pretès que s’orientés els associats sobre les plantacions i el cultiu de vinya per controlar la qualitat del raïm. El control de qualitat ha de començar a la mateixa vinya.”

La consolidació d’aquest projecte arribaria a partir del 1985, quan les cooperatives associades ja elaboraven prop de 80 milions de quilos de raïm: “A partir de llavors, i afavorits per la millora de qualitat, els sectors vitivinícola i comercial van créixer a un ritme accelerat a causa de l’augment de les vendes del cava, i a la vegada s’anava millorant la rendibilitat de les explotacions vitivinícoles. Aquell mateix any Cevipe va començar a donar-se a conèixer en el mercat europeu. Dos anys després, vam realitzar les primeres exportacions. L’obertura a Europa ha incidit encara més en la millora de la qualitat i de la professionalització. Avui ja no mirem tant com treballa la competència, sinó que intentem de fer-ho bé per a nosaltres mateixos.” Per assolir tots els seus reptes, Cevipe ha comptat amb suport institucional.

Aquesta cooperativa catalana ha demostrat que la unió d’esforços i d’il·lu­sions és vital per portar projectes endavant. Cevipe és avui una ei­n­a bàsica per salvaguardar la viticultura tradicional catalana i oferir a tot el món uns vins de màxima qualitat elaborats amb la delicadesa i l’a­ten­­ció que requereix un producte viu nascut de la terra.