Josep Verde i Aldea
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Josep Verde i Aldea

Consell Català del Moviment Europeu