Josep Maria Vila, Albert Martí, Anna Altes i Laia Corral
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Josep Maria Vila, Albert Martí, Anna Altes i Laia Corral

Associació d’Amics de la UNESCO de Manresa