Juan Vila
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Juan Vila

Stora Enso Barcelona