Jordi Torner
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Jordi Torner

Càrniques Valldan SA