Josep Vila Núñez
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Josep Vila Núñez

Metapol SA