Sr. Magí Abellán Mercadé et alia
Sr. Magí Abellán Mercadé et alia
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. MAGÍ ABELLÁN MERCADÉ, SR. ANTONI CANO MEDINA

PIERRE FABRE IBÉRICA

Texto del 2004

Projectes del sector farmacèutic estan directament vinculats a l’èxit de la recerca.

Més de quaranta anys d’investigació al servei de la salut avalen la trajectòria del grup farmacèutic Pierre Fabre. Creats el 1961 a Castres (França), els laboratoris Pierre Fabre van prendre el nom del seu fundador, un farmacèutic emprenedor, inquiet pel món de la medicina i amb un interès molt especial per l’àmbit de les plantes medicinals. A la seva oficina de farmàcia de Castres va desenvolupar un medicament  per al tractament de la insuficiència venosa. “Els bons resultats van fer que Pierre Fabre iniciés un procés d’industrialització i molt aviat la creació d’una àrea dedicada a la investigació. El Laboratori Pierre Fabre va ser l’embrió d’un Grup amb presència mundial”, explica Magí Abellán Mercadé, director general de l’àrea de medicaments de Pierre Fabre Ibérica, filial del Grup a l’Estat espanyol.

El 1963 Pierre Fabre, que encara avui presideix el Grup, va començar la seva expansió en adquirir els Laboratoris Inava i dos anys més tard Klorane. El 1968 es va crear el Centre d’Investigació Pierre Fabre a Castres i el 1969 s’adquirien els Laboratoris Ducray. Als anys 70 es van instal·lar les primeres filials a països europeus i el 1977 es crearen els Laboratoris Galénic. Més tard, el 1989 tingué lloc la fundació dels Laboratoris Avène i el 1990 es va obrir, totalment renovada, l’estació termal d’Avène i el Centre d’Immunologia i Biotecnologia a Saint-Julien-en- Genevois. El 2002 s’inaugurava un nou centre d’investigació en malalties de la pell, a Toulouse. Avui Pierre Fabre és el segon laboratori farmacèutic francès independent que actua en la recerca de principis actius, el desenvolupament de nous medicaments i la producció farmacèutica. La seva expansió territorial fa que en l’actualitat compti amb més de 9.000 col·laboradors, dels quals 1.100 es dediquen a la investigació”, ens continua explicant Magí Abellán.

Si bé l’activitat inicial del Grup va ser el medicament, amb l’adquisició dels Laboratoris Klorane s’encetava la segona branca de l’entitat, la dermocosmètica, basada en el savoir-faire del sector farmacèutic pel que fa a l’esperit innovador, a l’esforç d’investigació i als controls de qualitat. Els productes dermofarmacèutics que produïm tenen una gran qualitat i són molt coneguts arreu del món”, afegeix Antoni Cano i Medina, director general de dermocosmètica de Pierre Fabre Ibérica. Tant la farmacologia com la cosmètica, els dos grans pilars del Grup, s’assenten sobre la base d’una font de recursos naturals, les plantes, que permet de trobar molècules noves que millorin l’eficàcia o redueixin els efectes secundaris d’altres. Dins el Grup es du a terme una tasca de recerca basada en química clàssica i una altra especialitzada en biotecnologia i immunologia.”

Així, un element bàsic pel Grup són els principis actius que es troben a la natura. “El Permixón, un dels productes més prescrits per tractar la hiperplàsia benigne de pròstata, es basa en l’extracte d’una planta”, ens comenta Magí Abellán.

El Grup Pierre Fabre concentra els seus recursos en la investigació de molècules originals, d’origen natural, químic o biològic, amb finalitats terapèutiques o dermocosmètiques. “Un valor fonamental del Grup i una prioritat en termes de recursos és la investigació i el desenvolupament. El 20% del volum de negoci mèdic és destinat a aquest camp. Un fruit de la forta inversió en recerca ha estat el descobriment de noves molècules o noves indicacions per a molècules ja conegudes. Els projectes i el futur d’una companyia dins del sector farmacèutic van directament vinculats a l’èxit de la seva recerca. Invertim en recerca proporcionalment més del que ho fan altres companyies del sector. Les nostres investigacions es concentren avui en cinc grans eixos estratègics que es corresponen amb les grans preocupacions existents en l’àmbit de la salut pública: oncologia, sistema nerviós central i cardiovascular, immunologia i dermatologia.”

Pierre Fabre és també present en urologia, ginecologia i reumatologia. El Grup ha adquirit prestigi a nivell mundial per la vinorelbina, utilitzada per al tractament del càncer. Sens dubte el gran repte de Pierre Fabre és la recerca. “S’han d’invertir molts anys d’esforços per arribar a obtenir productes innovadors que siguin rendibles. El medicament està habitualment orientat a resoldre problemes que afecten col·lectius importants de població, però Pierre Fabre té també com a objectiu fer un tipus d’investigació dirigida a malalties que afecten petits segments de població, els anomenats medicaments orfes.”

De la mateixa manera, en dermofarmàcia es fa un gran esforç de recerca que permet de posar a la disposició del farmacèutic i del dermatòleg un ampli ventall de línies de producte que cobreixen pràcticament totes les necessitats dels pacients i consumidors, segons ens explica Antoni Cano. “Una de les característiques del nostre Grup és que podem oferir amb el mateix nivell de qualitat des d’un producte de tractament fins a un anticel·lulític, un xampú de tractament, un protector solar, una crema hidratant o un sabó dermatològic. Tots amb uns estrictes controls de qualitat, gairebé els mateixos que un dels nostres medicaments; i això ens fa especialment forts.”

Pierre Fabre Ibérica es va constituir el 1972, tot i que dos anys abans ja s’havien realitzat els primers passos per a la instal·lació de la filial. Des de la fundació aquesta entitat compta amb les dues activitats de comercialització i des de fa quasi quinze anys amb una activitat de recerca especialitzada. “En l’activitat del medicament es disposa d’una línia d’especialitats farmacèutiques que es presenten als metges i una de medicaments d’autoprescripció. L’activitat del Grup està també orientada a productes que sense ser medicaments tenen a veure amb la protecció o prevenció de la salut, com serien els dentifricis i els dermocosmètics. Els productes que es comercialitzen fan que estem en contacte permanent amb l’àmbit hospitalari, els especialistes i l’atenció primària. En aquest sentit, la tasca dels visitadors mèdics esdevé bàsica. Tot i que no hi ha un perfil homogeni d’aquest professional, cal que la xarxa de visitadors tingui un gran nivell de coneixements i una gran capacitat de relació i contacte amb el metge o farmacèutic.”

Pierre Fabre Ibérica desenvolupa un destacat projecte de recerca en el marc del Parc Tecnològic del Vallès. “Aquest facilita serveis i tecnologia a empreses interessades en desenvolupar un projecte de recerca. Unes instal·lacions modernes i dotades de serveis i noves tecnologies està a l’abast de les empreses que hi participen, ajudant-les a donar un primer pas per començar l’activitat. Pierre Fabre s’hi va instal·lar ja fa molts anys, amb l’objectiu de generar una activitat de recerca que donés valor afegit a l’empresa. Es va constituir un nucli de recerca, (esdevingut desprès l’actual laboratori) optant per treballar en l’àrea de microencapsulació per modificar el perfil farmacocinètic de determinats medicaments, sobretot injectables. És un projecte a llarg termini que, desprès de més d’una dècada de treball, és a punt de donar els primers resultats tangibles amb un medicament ja en fase clínica, que esperem comercialitzar cap el 2006 a l’Estat espanyol i el 2007 a la Unió Europea.”