Manuel Camuñas Gómez
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Manuel Camuñas Gómez

ASTAC (Agrupació Sindical de Transportistes Autònoms de Catalunya)