Teresa Marfull Blanc i Margarita Serrat Borràs
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sres. Teresa Marfull Blanc i Margarita Serrat Borràs

Federació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya