Miquel Palet
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Miquel Palet

La Papelera del Besós SA