Rafael García Contreras
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Rafael García Contreras

Alfe-Renta-Catalunya