Sr. Mireia Pujol Ferrusola
Sr. Mireia Pujol Ferrusola
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. MIREIA PUJOL FERRUSOLA

FISIOART

Text del 2003

 La fisioteràpia té cura dels processos de recuperació funcional de les persones que han patit o pateixen una malaltia o disfunció física que comporta una pèrdua progressiva de funcions del cos humà. La salut és un dels valors més fonamentals de la condició humana, i la fisioteràpia té un paper important a l’hora d’aconseguir que la persona pugui gaudir de la major qualitat de vida possible a nivell motriu, cognitiu i sensorial, a través de les tècniques i mitjans propis de la disciplina. Fisioart és una entitat mèdica dedicada a la rehabilitació i recuperació funcional de persones amb problemes de salut. Mireia Pujol Ferrusola és fisioterapeuta i encarregada de la direcció de Fisioart, una entitat que ella mateixa va crear. Avui a aquest àmbit de la salut se li comença a reconèixer el paper fonamental que exerceix, però no sempre ha estat així: “La fisioteràpia és un fonament bàsic de la salut. Mentre que a altres països els fisioterapeutes són unes figures ben posicionades i reconegudes, a casa nostra encara no s’ha assolit aquest nivell de valoració. Els metges cada vegada confien més en les tècniques que ofereix la fisioteràpia i incorporen professionals d’aquest àmbit als seus equips. Els fisioterapeutes tenim uns coneixements amplis i els apliquem amb molta cura. Avui la professió desenvolupa un rol important dins el camp de la salut per tal de donar resposta a les necessitats i demandes socials d’una població cada vegada més envellida, així com preocupada pel benestar i cura personal amb l’objectiu de millorar-ne la salut.”

En aquest centre es tracta la fisioteràpia des d’una òptica global, ja sigui a través de mitjans físics i d’aparells mecànics com l’electroteràpia, la termoteràpia, l’aplicació d’exercicis de reforç, exercicis de reeducació postural o a través de la teràpia manual. Fem una combinació de tractaments per assolir uns resultats finals òptims. Sempre caldrà un esforç de treball de consciència corporal per poder resoldre el problema de base. Hi ha molta gent que sovint recau en la dolència per manca d’informació o de reconeixement del seu esquema corporal. L’equip de fisioterapeutes de Fisioart està format per especialistes en diferents camps. “Realitzem fisioteràpia reumatològica, neurològica, traumatològica,  de l’esport, pediàtrica… i totes les àlgies dels raquis com les cervicàlgies, dorsalgies o les lumbàlgies. El mal d’esquena –una àlgia molt comuna– es pot tractar amb molt bons resultats sempre que hi hagi una predisposició de la persona afectada.”

Mireia Pujol està desenvolupant en el centre la tècnica Schroth per al tractament de l’escoliosis. “Aquesta tècnica alemanya tracta la deformació tridimensional de la columna vertebral que pot ser invalidant o bé lleu. D’entrada es treballa individualment per poder donar de forma precisa una informació àmplia a la persona perquè entengui la seva columna.”

Mireia Pujol desenvolupa la fisioteràpia de persones vinculades al món de les arts, “del ballarí o del músic, com si es tractés d’un atleta.”

Com a tècniques innovadores cal destacar l’ús dels mètodes Pilates i Gyrotonic com a disciplines corporals molt completes. Un altre dels serveis que s’ofereix és que els professionals es poden traslladar a casa del pacient per dur a terme el tractament a domicili: “Hi ha persones que no es poden desplaçar al centre ja sigui per culpa de la malaltia o bé perquè no tenen mitjans per fer-ho. Les persones enllitades necessiten atenció personalitzada i uns programes de recuperació concrets.

Es realitzen tractaments individuals i en grup: “Les sessions de grup són molt profitoses en determinats casos. Fem classes de grup per treballar l’esquena, la tonicitat dels músculs més atrofiats, treball genèric de tot el cos, la respiració o bé tècniques de control de les tensions musculars. L’escola d’esquena fa un treball de fisioteràpia de grup en què es dóna una informació a un grup reduït de persones, entre sis i vuit, sobre com funciona anatòmicament la columna vertebral. S’expliquen els factors que més la perjudiquen i les posicions que més l’afavoreixen. A partir d’aquesta informació teòrica la persona s’incorpora a un altre grup que incideix en els punts febles que provoquen molèsties. El manteniment del tractament fisioterapèutic és allò que realment fa que la persona trobi una millora en el seu estat de salut.”

Apliquen tractaments que són més o menys llargs en funció del pacient. “Hi ha persones a les quals davant d’una dolència que s’allarga i s’accentua cal aplicar un tractament definitiu per acabar-la de superar, i això implica una dedicació especial per part dels professionals de la fisioteràpia.”

Un objectiu bàsic de la fisioteràpia és la prevenció i la resolució d’un problema de salut. “Hem de promoure la salut, la prevenció de la malaltia i l’educació sanitària en tots els àmbits de la pràctica. L’especialista pot frenar l’evolució d’una malaltia. Molta gent ve al fisioterapeuta quan és una mica tard. La prevenció pot resoldre molts problemes posteriors que també suposen una despesa econòmica important per a la societat. Falta més consciència social sobre què es pot aconseguir a través de programes de prevenció. A algunes escoles s’ha incorporat un treball de psicomotricitat, una manera de començar a educar els nens sobre el seu esquema corporal i a tenir-ne consciència.”

I afegeix: “L’ergonomia, l’adaptació del mobiliari de treball, de l’habitatge o del cotxe, entre d’altres, a la persona és un element bàsic en la nostra vida diària per evitar futurs problemes corporals.”

Fisioart tracta persones amb problemes físics, motrius i sensorials buscant alliberar-les de dolors i recuperar funcionalitats a través d’una labor complexa i lenta que assoleix petites victòries diàries en el tractament amb l’ajuda i competència d’un destacat equip de fisioterapeutes i professionals de la salut.