Sr. Rufino Fernández Castro 
Sr. Rufino Fernández Castro 
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. RUFINO FERNÁNDEZ CASTRO

CENTRES MEDICAL

Text del 2003

Sovint l’oferta assistencial i mèdica es concentra a les grans ciutats, cosa que obliga les persones que viuen allunyades de les àrees urbanes a desplaçar-s’hi. En els darrers anys l’oferta sanitària en localitats mitjanes s’ha anat ampliant i creixent. La qualitat mèdica d’aquestes instal·lacions és de gran nivell. L’any 1984 Rufino Fernández Castro va considerar necessari crear un centre mèdic que cobrís les necessitats assistencials de la gent de Blanes. La idea inicial va ser la d’estructurar un servei de revisions psicofísiques per a la concessió i renovació de permisos de conduir i llicències d’armes. Aquell mateix any es va crear la societat Centres Medical SL i el 1986 es va rebre l’autorització per posar en funcionament el centre mèdic Medical Blanenc. “Aconseguir els permisos oficials per començar l’activitat va ser una tasca complexa. Estem agraïts al Sr. Vicenç Gil, al Sr. Carles Sales i al Departament de Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya, que van assessorar-nos de forma molt eficient per poder assolir l’obertura del centre”, indica Rufino Fernández Castro.

El nou centre mèdic va ser molt ben rebut per la gent de la comarca de la Selva, que finalment ja no calia que es desplacés fins a Girona per realitzar determinat tipus de revisions mèdiques. “La demanda de serveis mèdics privats va anar augmentant a mesura que els professionals mèdics i assistencials del centre van demostrar la seva qualitat assistencial. Les instal·lacions eren grans i permetien ampliar l’activitat, fet que, junt amb l’equip mèdic, ens va fer plantejar la possibilitat d’ampliar alguns serveis. Les persones que venien a passar les proves mèdiques per a la renovació del carnet de conduir ens van començar a demanar si es podien visitar de forma particular. Davant d’aquesta demanda general, el 1988 la societat va sol·licitar l’acreditació corresponent per ampliar els serveis amb un consultori de medicina general i especialitats mèdiques. Aquest nou projecte va implicar haver de dotar el centre de mitjans tècnics i humans que fins aleshores no necessitava per realitzar l’activitat. Els primers serveis que es van donar van ser els de medicina general, a continuació es va ampliar amb una consulta d’oftalmologia i, després, a poc a poc es van crear la resta d’especialitats (ginecologia, traumatologia, dermatologia…). El 1991 es va posar en funcionament un centre mèdic a Lloret de Mar, Medical Lloret, que compta amb els mateixos serveis que el de Blanes i una sala de recuperació funcional.”

El creixement d’aquests dos centres en els darrers anys ha tingut lloc de forma progressiva però imparable. Des de la direcció mèdica de Centres Medical s’ha incidit en tot moment en donar un servei professional de màxima qualitat i molt personalitzat. “La nostra idea ha estat ofertar aquests serveis a un ampli sector de la societat garantint la qualitat d’un treball dut a terme amb eficàcia i rapidesa. Durant aquests anys hem intentat ampliar i millorar els serveis, especialment el consultori mèdic que s’ha concertat amb companyies d’assegurances mèdiques, i hem establert convenis amb més de vuitanta companyies d’assistència mèdica i mútues laborals.”

En aquests centres també s’hi realitzen revisions medicoesportives. A més, es disposa de clínica dental i de servei d’anàlisis clíniques. Un important complex mèdic que reuneix una plantilla de més de trenta metges. “Considerem important donar un servei mèdic integrat en un sol espai on el metge de capçalera té un paper fonamental com a coordinador i director mèdic del pacient. S’atenen entre cinquanta i cent persones diàriament en els dos centres. Hi ha especialitats que visiten només uns dies a la setmana, en funció de la demanda, mentre que el metge de família i el pediatra visiten cada dia. Treballem en col·laboració amb un laboratori d’anàlisis clíniques al qual proporcionem les proves de sang que es realitzen al centre. Així facilitem al pacient no haver-se de desplaçar a un altre centre per fer l’extracció. Els metges i infermeres tenen un tracte molt proper amb el pacient, que és important que se senti còmode quan es troba en un espai sanitari.”

A la sala de recuperació funcional del Medical Lloret es treballa amb aparells d’ultrasons i de corrent per realitzar adequadament els processos de rehabilitació. “S’acompanyen de tècniques diverses que duen a terme traumatòlegs i fisioterapeutes. S’actua amb rapidesa a l’hora d’iniciar el tractament rehabilitador, sense que passi com en molts centres públics on se n’endarrereix l’inici.” Als centres també es realitza cirurgia menor ambulatòria.

El conjunt de professionals mèdics és molt rigorós a l’hora de dur a terme la feina: “En la renovació de carnets de conduir detectem molts problemes que els pacients pretenen que es passin per alt. En les revisions, els metges troben tensions altes, problemes de cor, diabetis, colesterol, manca de visió… Quan els diem que s’han de fer unes lents correctores molts s’enfaden, però han d’entendre que és positiu per a ells i per a la societat corregir el problema. En l’actualitat són moltes les institucions, empreses i administracions que demanen certificats mèdics. Els centres mèdics autoritzats realitzem un servei de medicina preventiva confirmant l’estat de salut de la persona.”

En aquest sentit, un dels serveis més destacats dels centres és la prevenció de riscos laborals i el seguiment de la salut. “Aquest és un camp en el qual encara s’ha de millorar molt. Les empreses han de mentalitzar-se de la importància que els treballadors passin per aquests controls de caràcter preventiu. Espanya encara està a la cua d’Europa en la prevenció de riscos laborals.”

El treball sanitari que es desenvolupa en aquests centres està dirigit per un gran equip de professionals mèdics i sanitaris. El fundador de Centres Medical, Rufino Fernández, destaca la labor realitzada per tot l’equip mèdic dels centres. “Entre tots hem fet créixer aquest projecte mèdic que esperem que es reprodueixi en altres localitats catalanes.”