Salvador Martí
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Salvador Martí

Escorxador Frigorífic del Cardener