Natàlia i Helena Martra Mercadé i Antoni Martra Solé
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Natàlia i Helena Martra Mercadé i Antoni Martra Solé

Grup Creba