Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Carme Burjachs i Montse Llobet

Nupcília Núvies