Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Esperança Sans

Flor Amunt Sala d’Art