Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Mercedes López

Brau Flex