M. Pilar Cabré Coll
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sra. M. Pilar Cabré Coll