Joaquim i Joan Betriu Monclús
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Srs. Joaquim i Joan Betriu Monclús