Maria Rosa Giró
Maria Rosa Giró
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Maria Rosa Giró

Sigravi