Maria Rosa Gené
Maria Rosa Gené
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Maria Rosa Gené

Ros 1 S.A.