Mercè Boncompte i Serra
Mercè Boncompte i Serra
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Mercè Boncompte i Serra

Estació de Servei Salelles