Rosa Maria Sans
Rosa Maria Sans
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Rosa Maria Sans

Finques Farré