Teresa Vila i Roura
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sra. Teresa Vila i Roura

Associació Gironina de Sords