Fotografía de: Àngel Font
PC, 4rt VOLUM. Finques de Catalunya

Sras. Carmen Marimon i Mercè Martorell

Finques Martorell