Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Ester Morgadas i Rosó Gabarró

Feed-Back MG