Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Imma i Anna Sans

Albirca S.L.