Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Rosa Calzada

Surya S.A.