Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Louise Keogh, Teresa i Anne Murray i Montse Caballol

ECO 7