Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Josep Boada, Carles Pell i Toni Torrell

Boada Industrial