Montserrat Tarrés i Montserrat Tura
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sres. Montserrat Tarrés i Montserrat Tura

Institut Municipal al Servei dels Disminuïts Psíquics