Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics