Romi Aldomà, Rosa Comellas i Carmen Lemus
Romi Aldomà, Rosa Comellas i Carmen Lemus
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Romi Aldomà, Rosa Comellas i Carmen Lemus

New Look