Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Rosa Maria Duran i Bibiana Marchena

Confeccions Bibiana Marchena