Albert Tarrats, Antoni Fuster i Roser Maluquer
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Albert Tarrats, Antoni Fuster i Roser Maluquer

Quinta de Salut l’aliança, MPS